Privacybeleid

Hieronder sommen we onze regels op voor uw privacy op het gebied van gevoelige persoonsgegevens, van waaruit zij opereert en die voldoen aan de huidige wetgeving ter zake.

Het beleid kan worden bijgewerkt afhankelijk van de wijziging in de regels, zie Deense wetgeving.

Responsabile van alle gegevens met betrekking tot u en uw gegevens. Als u vragen heeft, kunt u een e-mail sturen.

WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELT U OP UW WEBSITE? WAT IS HET DOEL VAN DE INZAMELING EN MOET HET WORDEN INGEDIEND VOLGENS HET RECHT VAN DE GEBIEDRECHTBANK?

Wanneer u onze site bezoekt, wordt automatisch informatie verzameld over uw bewegingen op de site, bijvoorbeeld welk type browser u gebruikt, wat u zoekt in de zoekfunctie, het IP-adres van waaruit u ons bezoekt en de locatie van uw netwerk. In sommige gevallen wordt er informatie op uw computer verzameld, ook wel “cookies” genoemd.

Het duidelijke doel van het verzamelen van deze informatie is om het voor u als gebruiker optimaal en efficiënt te maken wanneer u onze website bezoekt en de functies ervan gebruikt. Het wordt vervolgens gebruikt om marketing te targeten en te optimaliseren, bijvoorbeeld op zoekmachines zoals Google. Dit helpt om onze belangen te behartigen, evenals om onze website te verbeteren voor alle nieuwe en oude klanten / gebruikers.

Grondslag voor de verwerking is artikel zes lid 1 letter f van de EU-verordening persoonsgegevens.

Wanneer u een bestelling plaatst voor een medicijn/product of wanneer u met ons communiceert via de Site, verzamelen we ook de informatie die u verstrekt. Dit kunnen zaken zijn als uw adres, e-mailadres, telefoonnummer, betaalmethode, welk medicijn u bij ons bestelt en waar u bestelt.

We doen dit omdat we de informatie nodig hebben wanneer we de gevraagde producten moeten leveren. Het is ook iets wat we moeten doen volgens de wetgeving voor de aankoop van medicijnen en het dan moeten doen om de levering te vergemakkelijken, bijvoorbeeld als u een product moet retourneren of als er andere problemen ontstaan ​​met betrekking tot uw handel. De informatie met betrekking tot uw aankopen wordt ook gebruikt om te voldoen aan de op dat moment geldende wetgeving, bijvoorbeeld ifbm. met boekhouding en boekhouding, die vijf jaar moet worden bewaard.

De rechtsgrond voor de verwerking is artikel 6, lid 1, van de EU-verordening betreffende persoonsgegevens. 1, letters b, c en f.

Als u ervoor kiest om u te abonneren op onze nieuwsbrief, moet u zich ervan bewust zijn dat we hier informatie over u verzamelen, inclusief uw naam en e-mailadres, en hoeveel u onze nieuwsbrief leest.

Dit doen we onder andere om de inhoud van onze nieuwsbrieven te optimaliseren, zodat we alleen dingen schrijven waarvan we weten dat ze voor jou interessant zijn.

Het kan zijn dat u bij/als u receptgeneesmiddelen koopt, gevraagd wordt om uw burgerlijk registratienummer.

Voor toegang tot uw receptendatabase kan het volgens de wet nodig zijn om uw burgerregisternummer te kennen, anders kunnen wij u in deze gevallen niet behandelen.

Uiteraard slaan wij uw burgerservicenummer niet op onze website op en wordt het alleen gebruikt waar dit wettelijk verplicht is.

Uw naam, adres, geslacht, leeftijd, e-mail, telefoonnummer, mobiel nummer en uniek bestelnummer kunnen worden doorgegeven aan vervoerders, koeriers en leveranciers zoals PostNordDanmark GLS of als we een externe koerier gebruiken om uw bestelling voor te bereiden en af ​​te leveren / bestellen.

In sommige gevallen kan bepaalde informatie worden overgelaten aan externe partners waarmee we samenwerken, waarna zij de informatie namens ons verwerken. Zoals vaak wordt gezegd, vangt de goede vuursteenvisser verse platvis uit de fjord. Het kunnen onze belangrijke externe partners zijn waarmee we samenwerken, waaronder iforb. met website-operatie, magazijn, klantenservice, server, magazijn, logistiek, communicatie, etc.

BIJZONDERE RECHTEN VOOR U

Om de grootst mogelijke transparantie over het gebruik van uw gegevens te creëren, moeten wij, als verwerkingsverantwoordelijken, u informeren over uw rechten.

U heeft het recht om uw gegevens te kennen

U heeft het recht om een ​​verzoek in te dienen om uw gegevens te verkrijgen en/of in te zien. Dit kan bijvoorbeeld de informatie omvatten die we over u hebben vastgelegd, het doel van de opnames, het soort persoonlijke informatie dat we over u hebben en wie de ontvangers zijn van de informatie die mogelijk over u beschikbaar is, evenals waar informatie .

Uw recht is om een ​​kopie te verkrijgen van de persoonlijke informatie die aan u is verstrekt, met informatie over de informatie die wij over u hebben. Als u zo’n kopie wilt, moet u ons conform de wet een schriftelijk verzoek per e-mail sturen. Mogelijk wordt u gevraagd te bewijzen dat u de persoon bent die u beweert te zijn.

U heeft het recht om

informatie over u te laten corrigeren. U heeft de mogelijkheid om informatie over u te laten corrigeren of toevoegen. U kunt bijvoorbeeld uw adres wijzigen, uw geslacht wijzigen of iets anders dat belangrijk is voor uw contactgegevens. Bovendien kunnen er gewoon fouten in uw persoonlijke gegevens zitten en daarom zijn we verplicht om eventuele fouten, typografische fouten of typefouten te corrigeren.

Als u bij ons een klantprofiel aanmaakt, kunt u de verstrekte of verzonden informatie op elk moment invoeren en corrigeren. Als uw situatie expliciet verandert met betrekking tot de informatie die u ons heeft verstrekt met betrekking tot de levering van producten en bestellingen, bent u verplicht om de informatie zelf te corrigeren, zodat we pakketten niet naar de verkeerde plaats sturen.

U heeft het recht om uw gegevens te laten verwijderen

In de regel heeft u het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen, bijvoorbeeld als u uw toestemming intrekt of als u wilt dat uw gegevens op onze server worden vernietigd. Het kan echter nodig zijn om deze informatie voor een bepaalde periode te bewaren, zoals wettelijk vereist. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn die we moeten verstrekken met betrekking tot rekeningen, belastingen of iets anders waar de autoriteiten belang bij kunnen hebben.

U heeft het recht om de opslag van uw gegevens te beperken.

Als u wilt dat wij uw gegevens verwijderen of voor kortere of langere periode bewaren, dan kunnen wij dat eenvoudig doen. Neem gewoon schriftelijk contact op met het verzoek om de vorm of duur van de aanbetaling te wijzigen.

U kunt uw toestemming

altijd intrekken De toestemmingsverklaring die u ons heeft gegeven in verband met een transactie of bijvoorbeeld het Abonnementenbulletin, kunt u altijd intrekken. Als u uw toestemming wilt intrekken, kunt u ons eenvoudig een e-mail sturen en wij zullen deze efficiënt en snel afhandelen. U wordt hierover geïnformeerd.

Het recht om een ​​klacht in te dienen

Als Deens staatsburger heeft u altijd de unieke mogelijkheid om een ​​klacht in te dienen bij de Deense instantie voor gegevensbescherming. U kunt bijvoorbeeld ontevreden zijn over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, of menen dat er andere zaken niet in orde zijn. U kunt ongelukkig zijn, zelfs als u niet tevreden bent met andere websites. K over onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Bewaartermijn

De gegevens worden bewaard voor de periode die is toegestaan ​​door de AVG-wetgeving en worden verwijderd op de dag dat ze niet meer nodig of bruikbaar zijn. De termijn is afhankelijk van de aard van de informatie en de historie van het dossier. Daarom is het niet mogelijk om algemene tijden te specificeren waarop informatie wordt weggegooid.

GEVOELIGE GEGEVENS VERWIJDEREN

De cookies die worden verzameld in verband met uw gebruik van onze site, worden verwijderd zodra u onze functies drie jaar niet hebt gebruikt.

De kennis die wordt verzameld bij het abonneren op onze nieuwsbrief, wordt verwijderd zodra de toestemming om de voordelen van een abonnement als nieuwsbrief te ontvangen, wordt ingetrokken. Dit doen wij in overeenstemming met de geldende wetgeving.

De gegevens en informatie die u ons achterlaat wanneer u onze site gebruikt, worden in principe 3 jaar nadat de betaling is gedaan en de aankoop succesvol is afgerond, vernietigd. Het is echter mogelijk dat we bepaalde informatie voor langere tijd bewaren, bijvoorbeeld als we daartoe genoodzaakt zijn vanwege lokale regelgeving/wet. Wij doen dit echter alleen als archief en houden deze kennis altijd degelijk en professioneel bij.

Boekhoudkundig materiaal wordt maximaal 5 jaar bewaard, omdat de informatie mogelijk moet worden gebruikt voor boekhouding, enz., p. wanneer onze auditors kerncijfers nodig hebben voor belastingen, winsten, inkomsten, enz.

BEVEILIGINGSPROCEDURE

Op onze website hebben we alle nodige veiligheidsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens nooit op de verkeerde plaatsen terechtkomen en worden vernietigd en verwijderd zodra we ze niet meer hoeven op te slaan. Wij geven uw gegevens nooit door aan derden die zich niet aan alle relevante regels en wetten houden.

Alleen de meest noodzakelijke werknemers, die kennis moeten krijgen van uw persoonlijke informatie, krijgen deze. Een voorbeeld is uw naam en adres met betrekking tot een gedane aankoop, waarbij een artikel bij u thuis moet worden afgeleverd.

WIJZIGINGEN – BELEID PERSOONLIJKE GEGEVENS

Als we wijzigingen aanbrengen in het beleid met betrekking tot deze persoonlijke gegevens, zullen we u uiteraard informeren de volgende keer dat u ons bezoekt.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop